EDUBAO_3201a.jpg

1. Uni-assist là gì?

Uni-assist hỗ trợ các trường đại học trong việc xử lý đánh giá hồ sơ của sinh viên quốc tế. Khi bạn muốn nộp hồ sơ cho 10 trường thay vì chuẩn bị 10 bộ hồ sơ và gửi đến từng trường, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ và gửi cho uni-assist và quản lý việc nộp hồ sơ qua kênh online của uni-assist.

Uni-assist được thành lập năm 2003 với sự tài trợ của DAAD ( Deutscher Akademischer Austauschdienst). Ban đầu chỉ có hơn 40 trường đại học hợp tác với uni-assist nhưng bây giờ con số đó đã lên tới gần 180 trường. Danh sách của các trường này bạn có thể tìm thấy trên trang chủ của uni-assist. Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra trên trang web của trường bạn muốn học xem họ nhận hồ sơ trực tiếp hay là bạn phải nộp qua uni-assist.

Nói chung, uni-assist như một người trung gian giữa các trường đại học và các ứng viên. Uni-assist sẽ xem xét xem hồ sơ của bạn có đạt được điều kiện mà các trường đặt ra hay chưa trước khi hồ sơ được các trường xem xét. Ngoài ra, uni-assist còn có nhiệm vụ chuyển đổi điểm của bạn theo hệ thống tính điểm của Đức, liên lạc với nhà trường và công bố kết quả cho các ứng viên.

EDUBAO_3201_What is Uni Assist_M.jpg

2. Hạn nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ cho uni-assist cũng như hạn nộp hồ sơ của các trường đại học. Thường là 15.07 đối với kỳ đông và 15.01 đối với kỳ hè. Để chắc chắn thì bạn phải xem lại trên trang web của trường, vì nhiều trường đặt ra thời hạn sớm hơn, đặc biệt là đối với các khóa học dự bị.

Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên nộp hồ sơ cho uni-assist khoảng 8 tuần trước khi hết hạn, để phòng trường hợp bạn nộp thiếu giấy tờ thì cũng còn có thể bổ sung.

3. Lệ phí

Lệ phí của uni-assist là 75€ cho trường đầu tiên và 30€ cho mỗi trường tiếp theo. Có 3 phương thức thanh toán được hỗ trợ.

EDUBAO_3201b.jpg

4. Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ online thì bạn phải gửi hồ sơ cho uni-assist qua đường bưu điện. Khi uni-assist nhận được hồ sơ của bạn, bạn sẽ nhận được email thông báo. Sau khi kiểm tra hồ sơ xong, uni-assist sẽ liên lạc lại với bạn một lần nữa.