Kiểm tra ở đâu?

Như mọi người đã biết, để kiểm tra xem bằng cấp của bạn có được công nhận ở Đức hay không, bạn có thể kiểm tra trên cơ sở dữ liệu của DAAD hoặc cơ sở dữ liệu của anabin - được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Văn Hóa Đức (Kultusministerkonferenz) – Trung tâm Giáo dục Quốc tế (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).

EDUBAO_BA2106_Middle1.jpg

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của anabin không đầy đủ nên có thể bằng, hoặc trường bạn từng học không có tên trong danh sách. Nhưng đừng lo lắng, vì điều này không có nghĩa là bằng cấp của bạn không được công nhận ở Đức.

Trang web chỉ có bản tiếng Đức, nhưng EDUBAO sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách sử dụng. Hãy làm theo các bước sau nhé!

Kiểm tra như thế nào?

Kiểm tra theo bằng và ngành học

Bước 1: Đi đến https://anabin.kmk.org/anabin.html Trang chủ sẽ xuất hiện:

2106-1.png

Bước 2: Tìm và nhấn vào “Hochschulabschlüsse” ở cột bên phải, và bạn sẽ thấy:

EN - VN - CN 2106-2.png

Bước 3: Bạn sẽ thấy hai mục có tên là “Suchen nach Abschlüssen” và “Suchen nach Abschlusstypen” ở cột bên phải, tương ứng với ngành học và loại bằng của bạn. Ví dụ dưới đây dựa trên cách tìm kiếm theo mục “Suchen nach Abschlüssen”.

2106-3.png

(Länder: quốc gia; Studienrichtung: ngành học; Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein: Vui lòng điền vào từ khóa tìm kiếm; Suche starten: bắt đầu tìm kiếm; Suche zurücksetzen: hủy tìm kiếm)

*Lưu ý rằng các ngôn ngữ không dùng bảng chữ cái Latin như tiếng Nga, Arabic hay tiếng Trung cũng được hiển thị.

Bước 4: Sau khi nhấn enter, bạn sẽ thấy kết quả như trong phần đóng khung đỏ bên dưới. Ở đây, EDUBAO sẽ lấy ví dụ là bậc cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh.

VN2106-4.png

Nhấn vào biểu tượng “+”, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh ở Việt Nam.

Bước 5: Kết quả sẽ được hiển thị thông qua 3 hoặc 4 mục như sau:

  • Beschreibung – Mô tả
  • Verleihende Institutionen – nơi cấp bằng
  • Bewertung – Đánh giá
  • Weiterführende Informationen – Các thông tin khác

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng “+” ở từng phần để xem thông tin chi tiết.

VN2106-5.png

VN2106-6.png

Bước 6: Bạn có thể kiểm tra mục "Bewertung" để xem bằng của bạn có được phân loại như thế nào trong hệ thống giáo dục Đức (Äquivalenzklasse). Cụ thể như sau:

  • Bedingt vergleichbar: Về mặt giấy tờ, bằng được cấp tại Việt Nam và trong hệ thống giáo dục Đức không đồng nhất với nhau. Ví dụ như bằng của bạn được công nhận ở bậc cử nhân tại Việt Nam, nhưng ở Đức lại tương đương với bằng được cấp ở các trường nghề.
  • Entspricht: Không có sự khác biệt quá lớn với bằng ở Đức.
  • Gleichwertig: Bằng của bạn chính thức được công nhận tương đương với bằng được cấp tại Đức cho cùng bậc học.

VN2016-7.png

Kiểm tra theo trường:

Bước 1: Đi đến trang chủ https://anabin.kmk.org/anabin.html Bước 2: Nhấn vào “Institutionen” ở cột bên trái Bước 3: Kiểm tra trường của bạn bằng cách nhấn vào tab “Suchen”.

2106-8.png

Bước 4: Sau khi nhấn vào “Suchen”, bạn sẽ thấy một mục tương tự như ở phía trên:

VN2106-8.png

Bước 5: Sau khi tìm thấy trường của mình, hãy nhấn vào mục “Status” (tiếp tục nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở cột bên trái của bảng để xem thêm thông tin chi tiết). Bạn sẽ thấy một chiếc bảng như trong hình:

VN2106-9.png

Trường của bạn sẽ được xếp vào một trong các nhóm sau:

  1. H+: Được công nhận ở Đức.
  2. H-: Không được công nhận ở Đức.
  3. H+/-: Không thể xác định rõ. Trong trường hợp này, một số ngành được công nhận, một số ngành thì không được công nhận, do sự khác biệt về thời gian đào tạo và/hoặc trình độ.